Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Sö55 Bjudby : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Sö55 Bjudby

Foto: Bengt A Lundberg - 1986-05-20

RAÄ-nummer Blacksta 34:2. Inskriften lyder: Torsten lät resa denna sten efter sig själv och sin son Hävner. Till England var den unge kämpen faren, blev sedan hemma till sorg död. Gud hjälpe deras själ. Brune och Slode de ristade denna sten.

fd862714

563916330544:034

Blacksta

Södermanland

Flen

Södermanland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Blacksta 34:2

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.