Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Sö367 Oppeby Släbro : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Sö367 Oppeby Släbro

Foto: Bengt A Lundberg - 1989-05-26

Inskriften lyder: Håmund (och) Ulv reste denna sten efter Rolv, sin fader, Öborg efter sin man. De ägde byn Släbro, Frösten (och) Rolv, dugande män.

fd890119

563916330544:065

Nyköping

Södermanland

Nyköping

Södermanland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Nyköping 5:2

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.