Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Sö338 Turinge : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Sö338 Turinge

Foto: Bengt A Lundberg - 1985-06-18

Stenen är rest över Torsten av hans söner, maka och huskarlar. Den avslutande versen berättar bl.a. att sönerna höll sina huskarlar väl och att Torsten, ledungens hövding, fallit i strid österut i Gårdarike.

fd854908

364510112034:040

Turinge

Södermanland

Nykvarn

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Turinge 417:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.