Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Sö333 Ärja : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Sö333 Ärja

Foto: Bengt A Lundberg - 1985-06-18

Inskriften lyder: Amunde reste denna sten efter sin son Runulv och (efter) Ring, sin broder. (Han) blev dräpt i ute i Kalmarsund, (då de) for till Skåne. Eskil ristade dessa runor.

fd855008

364510112034:044

Åker

Södermanland

Strängnäs

Södermanland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Åker 137:2

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.