Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Holmfastristningen : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Holmfastristningen

Foto: Bengt A Lundberg - 1986-04-28

Runhällen Sö312. Inskriften lyder: "Holmfast lät röja väg och göra bro efter Gammal, sin fader, som bodde i Näsby. Gud hjälpe hans ande! Östen (ristade)." Till vänster skymtar Sö 311, till höger Sö 313.

fd863112

364510112034:028

Södertälje

Södermanland

Södertälje

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.