Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Holmfastristningen : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Holmfastristningen

Foto: Bengt A Lundberg - 1986-05-18

Den vänstra inskriften berättar att Holmfast låtit röja väg till minnne av sin mor, den mellersta att han låtit göra detsamma samt låtit göra bro till minne av sin far. Till höger finns ett fyrfotdjur utan runinskrift.

fd863102

364510112034:020

Södertälje

Södermanland

Södertälje

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.