Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Vg55 Källby, Källbyås : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Vg55 Källby, Källbyås

Foto: Bengt A Lundberg - 1989-05-22

RAÄ-nummer Källby 23:3. Detalj av korset på runstenen Vg55. Inskriften lyder: Ulv och Ragnar, de båda reste denna sten efter Fare, sin fader .. kristen man. Han hade god tro på Gud.

ff890201

563916330549:013

Källby

Västergötland

Götene

Västra Götaland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Källby 23:3

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.