Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Vg150 Velanda : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Vg150 Velanda

Foto: Bengt A Lundberg - 1989-05-23

Inskriften lyder: Tyrvi reste stenen efter Ogmund, sin make, en mycket god tägn. Tor vige (stenen eller runorna).

fd890305

563916330421:035

Väne-Åsaka

Västergötland

Trollhättan

Västra Götaland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Väne-Åsaka 8:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.