Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Vg119 Sparlösa : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Vg119 Sparlösa

Foto: Bengt A Lundberg - 1986-08-01

Inskriften är mycket skadad och dateras till omkr. 800. Den talar bl.a. om en gåva och en gengåva. Uppsala nämns och kanske också en väldig strid. Ristaren heter Alrik och kallar runorna "de från gudarna stammande".

fd864216

563916330421:058

Sparlösa

Västergötland

Vara

Västra Götaland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Sparlösa 13:1

Extern Länk

Wikipedia

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.