Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Vg119 Sparlösa : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Vg119 Sparlösa

Foto: Bengt A Lundberg - 1986-08-01

Detaljbild av Sparlösastenen.

fd864206

563916330421:053

Sparlösa

Västergötland

Vara

Västra Götaland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Sparlösa 13:1

Extern Länk

Wikipedia

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.