Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Råda kyrka : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Råda kyrka

Foto: Bengt A Lundberg - 1986-08-01

Runstenen Vg40 är inmurad i vapenhusets västfasad. Inskriften lyder: Torkel satte denna sten efter sin son Gunne. Han stupade i striden då konungarna kämpade.

fd864407

563916330421:067

Råda

Västergötland

Lidköping

Västra Götaland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Byggnadsverk

Religionsutövning - kyrkor

(01) Exteriörer, detaljer

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Råda 11:1

Bebyggelseregistret

RÅDA KYRKA

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.