Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Vg40 Råda kyrka : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Vg40 Råda kyrka

Foto: Bengt A Lundberg - 1986-08-01

RAÄ-nummer Råda 11:1. Detalj av orden "son sin" på runstenen Vg 40, som är inmurad i Råda kyrka.

fd864403

563916330421:063

Råda

Västergötland

Lidköping

Västra Götaland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Råda 11:1

Bebyggelseregistret

RÅDA KYRKA

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.