Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Vg117 Levene kyrkogård : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Vg117 Levene kyrkogård

Foto: Bengt A Lundberg - 1995-05-17

Inskriften lyder: Härulv reste stenen efter sina söner "uar" och Torgöt. Gud hjälpe deras själ väl. De ..

fd950201

563916330431:042

Levene

Västergötland

Vara

Västra Götaland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Levene 29:1

Bebyggelseregistret

LEVENE KYRKA

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.