Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Nä34 Rinkabystenen : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Nä34 Rinkabystenen

Foto: Bengt A Lundberg - 1995-05-15

Rinkaby 5:1.
Runstenen även känd som Nastastenen. Inskriften lyder: Tored lät resa stenen efter Lydbjörn, sin dugande son.

ff950401

465116111510:001

Rinkaby

Närke

Örebro

Örebro

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Rinkaby 5:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.