Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Dr264 Hybystenen : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Dr264 Hybystenen

Foto: Bengt A Lundberg - 1990-04-25

Inskriften lyder i sin helhet: Tord högg dessa runor .. Folkvi (eller Fuluge) äger Hyby (?).

fs900509

577516513962:006

Hyby

Skåne

Svedala

Skåne

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Hyby 8:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.