Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Öl36 Bjärby : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Öl36 Bjärby

Foto: Bengt A Lundberg - 1988-06-18

Inskriften lyder: Härfrid och Vidbjörn lät resa sten efter Fastulf, sin fader. Siglaug lät resa efter sin make. Han är begraven i kyrka.

fd881619

461216131755:079

Runsten

Öland

Borgholm

Kalmar

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Runsten 27:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.