Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Öl37 Lerkaka : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Öl37 Lerkaka

Foto: Bengt A Lundberg - 1994-08-08

Inskriften lyder: Olof och Gammal och Saxe reste denna sten efter Unn, sin fader. Gervi lät efter sin make här (göra) denna minnesvård. För Rike-Unn hämnades Olof vid "miomu". Unn ägde här halva byn.

ff940721

563916330442:007

Runsten

Öland

Borgholm

Kalmar

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Runsten 33:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.