Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Lerkaka : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Lerkaka

Foto: Bengt A Lundberg - 1988-06-08

Stenmur av kalksten och gullvivor (Primula veris).

fd912408

461216131757:035

Runsten

Öland

Borgholm

Kalmar

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Övrigt

Växter

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.