Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Lerkaka : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Lerkaka

Foto: Bengt A Lundberg - 1991-08-01

Stenmur.

fd912402

461216131757:030

Runsten

Öland

Borgholm

Kalmar

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Miljöer

Odlingslandskap

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.