Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Rökstenen : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Rökstenen

Foto: Bengt A Lundberg - 1986-05-01

Detaljbild av Rökstenen under konservering.

fd865412

461216130116:078

Rök

Östergötland

Ödeshög

Östergötland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Raä-Fastigheter

Runor

Se följande för relaterad information:

Extern Länk

Wikipedia

FMIS Fornsök

Rök 1:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.