Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Röks kyrka : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Röks kyrka

Foto: Bengt A Lundberg - 1986-05-01

Kyrkan och Rökstenen (Ög136, till vänster om kyrkan).

fd866001

461216130116:031

Rök

Östergötland

Ödeshög

Östergötland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Miljöer

Kyrkomiljö

Miljöer

Odlingslandskap

Slättbygd

Raä-Fastigheter

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Rök 1:1

Extern Länk

Riksantikvarieämbetets hemsida

Extern Länk

Wikipedia

Bebyggelseregistret

RÖKS KYRKA

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.