Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Maeshowe, Orkney : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Maeshowe, Orkney

Foto: Bengt A Lundberg - 1988-10-04

Runristning i stenkammargrav. Inskriften som är på vers lyder i sin helhet: Dessa runor ristade den man som runkunnigast är väster om havet; han ristade dem med den yxa som Gauk Trandilsson på sydlandet ägde.

fd880607

418516121727:090

Storbritannien

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.