Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Maeshowe, Orkney : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Maeshowe, Orkney

Foto: Bengt A Lundberg - 1988-10-04

Centralkammaren och ingången i stenkammargrav (ca 3000 f.Kr), Maeshowe, Orkney. På väggarna har norska vikingar under 1100-talet ristat flera runinskrifter.

fd880407

418516121727:042

Storbritannien

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Gravar

Grav- och boplatsområde

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.