Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Maeshowe, Orkney : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Maeshowe, Orkney

Foto: Bengt A Lundberg - 1988-10-04

Centralkammaren och ingången till stenkammargrav (ca 3000 f.Kr.), Maeshowe, Orkney (ca 3000 f.Kr). På väggarna finns flera runinskrifter utförda av norrmän under 1100-talet.

fd880406

418516121727:041

Storbritannien

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Gravar

Grav- och boplatsområde

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.