Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Skramlestenen : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Skramlestenen

Foto: Bengt A Lundberg - 1995-06-30

Runsten med urnordisk inskrift funnen 1993 i Skramle. Numera rest vid hembygdsgården i Gunnarskog. Inskriften har inte kunnat ges någon säker tolkning.

ff950700

465116111510:017

Gunnarskog

Värmland

Arvika

Värmland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Gunnarskog 818:1

FMIS Fornsök

Gunnarskog 595:1

Extern Länk

Wikipedia

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.