Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Löt Hummelstad : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Löt Hummelstad

Foto: Bengt A Lundberg - 1995-09-18

Runstenarna U723 (till höger)och U724 (till vänster).

fd950625

364510111106:068

Löt

Uppland

Enköping

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Löt 7:1

FMIS Fornsök

Löt 7:2

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.