Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U724 Löt Hummelstad : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U724 Löt Hummelstad

Foto: Bengt A Lundberg - 1995-09-18

Inskriften lyder: Öger och Fröger de lät resa stenen efter Gute sin fader. Gud hjälpe hans själ.

fd951008

364510111106:055

Löt

Uppland

Enköping

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Löt 7:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.