Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U721 Löts kyrka : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U721 Löts kyrka

Foto: Bengt A Lundberg - 1995-09-18

Inskriften lyder: Ingegärd lät (resa stenen efter?) Holmfrids man och Djärvs broder. Balle ristade.

fd950513

364510111106:062

Löt

Uppland

Enköping

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Löt 6:2

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.