Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

UNf1971 Össeby-Garn (SHM 29564:4) : Klicka för att öppna i nytt fönster.

UNf1971 Össeby-Garn (SHM 29564:4)

Foto: Bengt A Lundberg - 1995-10-20

På fragmentet kan läsas orden "sten" och "och". Ett annat fragment med ordet "moder" har säkerligen tillhört samma ristning.

fd951213

461216131763:022

Össeby-Garn

Uppland

Vallentuna

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.