Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Sö14 Gåsinge : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Sö14 Gåsinge

Foto: Bengt A Lundberg - 1992-09-17

Inskrifter lyder: Ragna reste denna sten efter Sven, sin make, och Säva och Ragnborg efter sin fader. Gud hjälpe hans ande! Jag vet att Sven var västerut med Göt.

fd920603

563916330433:001

Gåsinge-Dillnäs

Södermanland

Gnesta

Södermanland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Gåsinge-Dillnäs 101:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.