Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U455 Näsby Odensala : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U455 Näsby Odensala

Foto: Bengt A Lundberg - 1994-04-14

Inskriften lyder: Ingefast lät resa denna sten efter Torkel, sin fader, och efter Gunhild, sin moder. De druknade båda.

fd942332

577516512589:010

Odensala

Uppland

Sigtuna

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Odensala 214:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.