Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

G S5 Stora Hoburga : Klicka för att öppna i nytt fönster.

G S5 Stora Hoburga

Foto: Bengt A Lundberg - 1994-05-16

Skala. Inskriften lyder: Petar.

fd942509

461216131752:042

Fårö

Gotland

Gotland

Gotland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.