Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Kat nr 010 Ben : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Kat nr 010 Ben

Foto: Bengt A Lundberg - 1996-01-15

Inskriften lyder: Ett ben är detta. Ett ben är detta.

fd961125

569116110347:029

Lund

Skåne

Lund

Skåne

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.