Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Kat nr 024 Mätdon av trä : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Kat nr 024 Mätdon av trä

Foto: Bengt A Lundberg - 1996-01-15

Mätsticka av trä. Inskriften lyder: "Ericus äger mig". Därutöver finns ett svårläst parti som antagligen innehåller ordet "gjord".

fd961721

569116110542:040

Sankt Peder

Västergötland

Lilla Edet

Västra Götaland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.