Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Sö8 Nybble : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Sö8 Nybble

Foto: Bengt A Lundberg - 1996-08-07

Inskriften lyder: Gylla och Ragntrud, de reste stenen efter Vred, sin fader, make till Olov (kvinnonamn), broder till Björn, Gud hjälpe hans själ.

ff962033

563916330544:084

Gåsinge-Dillnäs

Södermanland

Gnesta

Södermanland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Gåsinge-Dillnäs 51:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.