Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

SL0048 Runben : Klicka för att öppna i nytt fönster.

SL0048 Runben

Foto: Bengt A Lundberg - 1996-03-01

Tvåsidig ristning. Inskriften lyder: Råd du runorna.

fd965123

461216131763:060

Sigtuna

Uppland

Sigtuna

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.