Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

VgNf1996 Hols kyrka : Klicka för att öppna i nytt fönster.

VgNf1996 Hols kyrka

Foto: Bengt A Lundberg - 1996-08-20

Vid fotograferingen var stenen ännu inte helt rengjord från cement och puts. Inskriften lyder: Ulv och Assur reste denna sten efter Aslak, en mycket god tägn, sin fader, (en) mycket vänsäll (man).

fd966812

670330411290:002

Hol

Västergötland

Vårgårda

Västra Götaland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Hol 151

Bebyggelseregistret

HOLS KYRKA

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.