Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Bildsten Stora Hammars 2 : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Bildsten Stora Hammars 2

Foto: Bengt A Lundberg - 1994-08-28

Bildstenens framsida.

ff941715

456016110916:040

Lärbro

Gotland

Gotland

Gotland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Bildristning

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Bunge 77:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.