Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Tanum Kallebystenen : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Tanum Kallebystenen

Foto: Bengt A Lundberg - 1996-05-08

Inskriftens tolkning är omdiskuterad. Enligt en tolkning lyder den: Tråe var jag kallad vid namn. RAÄ-nummer Tanum 576:1

ff960411

563916330425:058

Tanum

Bohuslän

Tanum

Västra Götaland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Tanum 576:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.