Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Nål av ben i Gotlands fornsal : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Nål av ben i Gotlands fornsal

Foto: Bengt A Lundberg - 1996-09-11

Inskriften lyder: "þoriaþsbo" (otolkat).

ff961209

461216131752:063

Gotland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.