Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

SL0050 Runben : Klicka för att öppna i nytt fönster.

SL0050 Runben

Foto: Bengt A Lundberg - 1996-12-20

Inskriften består endast av runorna fþ.

ff962319

461216131763:086

Sigtuna

Uppland

Sigtuna

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.