Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

SL0049 Sigtuna, runrist. fnr. 2321 : Klicka för att öppna i nytt fönster.

SL0049 Sigtuna, runrist. fnr. 2321

Foto: Bengt A Lundberg - 1996-12-20

Runben. Inskriften ger ingen språklig mening. Kvarteret Professorn 4. Signum U NOR1997;29B (runtextdatabasen).

ff962321

461216131763:088

Sigtuna

Uppland

Sigtuna

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.