Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

SL0000 Sigtuna, runrist. anl 14 : Klicka för att öppna i nytt fönster.

SL0000 Sigtuna, runrist. anl 14

Foto: Bengt A Lundberg - 1996-12-20

Stenfragment med runristning funnen 1996 i kvarteret Kyrkolunden 8, målad. Den bevarande inskriften lyder: och.

ff962325

667330920119:004

Sigtuna

Uppland

Sigtuna

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.