Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Runbleck av bly från Övra Vannborga : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Runbleck av bly från Övra Vannborga

Foto: Bengt A Lundberg - 1997-02-10

Blybleck funnet 1990 med tvåsidig runinskrift. Inskriften har inte kunnat tolkas. Framsidan.

ff970125

671130711485:028

Köping

Öland

Borgholm

Kalmar

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.