Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Go Gunnlögblecket : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Go Gunnlögblecket

Foto: Bengt A Lundberg - 1997-03-04

Runbleck, baksidan. Den latinska inskriften på denna sida lyder: Kristi kors: Den helige Ande, Gudlög, Amen. Kristus har herraväldet, Kristus segrar, Gudlög, Kristus härskar, Amen.

ff970207

671130711485:038

Boge

Gotland

Gotland

Gotland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.