Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Go Nyckel : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Go Nyckel

Foto: Bengt A Lundberg - 1997-03-10

Med runor. Inskriften har inte tolkats i sin helhet men innehåller möjligen namnet Frans.

ff970828

662316530762:038

Gotland

Gotland

Gotland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.