Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Go Svärdfäste : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Go Svärdfäste

Foto: Bengt A Lundberg - 1997-03-26

Av ben med runor. Endast runorna þþr har kunnat läsas säkert.

ff970926

662316530762:043

Gotland

Gotland

Gotland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.