Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Sö197 Kolsundet : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Sö197 Kolsundet

Foto: Bengt A Lundberg - 1997-06-24

Inskriften på runblocket lyder: Björn och Gärdar lät hugga stenen efter sina bröder Viking och Sigfast. Gud hjälpe deras själ bättre än de kunde förtjäna.

ff973218

659916511464:023

Ytterselö

Södermanland

Strängnäs

Södermanland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Ytterselö 68:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.