Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Sö213 Nybble gård : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Sö213 Nybble gård

Foto: Bengt A Lundberg - 1997-06-24

Inskriften lyder: Stenen högg Äsbjörn, målad till minnesmärke, han band den med runor. Gylla reste den efter Gerbjörn, sin make, och Gudfrid efter sin fader. Han var den bäste bonden i Kil. Tyde den som kan.

ff973309

659916511464:044

Överselö

Södermanland

Strängnäs

Södermanland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Överselö 28:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.