Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Sö203 Östa : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Sö203 Östa

Foto: Bengt A Lundberg - 1997-06-24

Inskriften lyder: Björn och Gärdar lät resa denna sten efter sina bröder Viking och Sigfast. Balle ristade.

ff973325

659916511464:052

Ytterselö

Södermanland

Strängnäs

Södermanland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Ytterselö 147:2

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.